Nieuws

Techniekpact Rivierenland is gestart

Vanaf 1 juli ’19 is Techniekpact Rivierenland gestart. Het programma loopt door tot en met 2022. Het geeft een krachtige impuls aan de activiteiten van Platform Techniek Rivierenland voor meer instroom in technische opleidingen en beroepen. Daarnaast is er aandacht voor een algemene verhoging van de scholingsgraad van werkenden in technische beroepen, duurzame inzetbaarheid en het stimuleren van een leercultuur in het MKB. Door actieve kennisdeling tussen ondernemers en onderwijs zal dit leren worden bevorderd. In het komend schooljaar wordt o.a. gestart met de effectmeting van de techniekpromotie door en bij de First Lego League (FFL) Rivierenland en Techniekwedstrijd Rivierengebied.


Ruim 126.000 euro Gelders Vakmanschap vouchers in Rivierenland

Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap is per mei ’19 afgesloten. Hoewel er nog enige vouchers beschikbaar zijn, is het interessant om eens te bekijken hoe Rivierenlang heeft kunnen profiteren van deze stimulans voor extra opleiden in techniek. Hierbij een paar bruto statistieken. Er is ruim 126.000 euro Gelders Vakmanschap aangevraagd in Rivierenland en dat is met 85 voucher aanvragen gebeurd.


BetaTech Services rapport over effect technieklokalen

Provincie Gelderland evalueerde afgelopen winter 2018/19 haar Onderwijs & Arbeidsmarkt programma waarbinnen Techniekpact met haar lijnen een belangrijke rol speelt. Voor lijn 1 Kiezen in techniek, werd opdracht aan BètaTech Services gegeven om te bestuderen of en hoe techniekpromotie effectiever kan worden. De onderzoeksvraag luidt: ‘hoe kan techniekpromotie effectiever worden zodat meer leerlingen kiezen voor een technische studie en beroep?’.


Infographic Techniekprojecten en initiatieven Rivierenland

Platform Techniek Rivierenland, Leren en Werken en ROC Rivor ontwikkelden samen met Young Media Profs (http://youngmediaprofs.nl/) afgelopen maanden een interactieve infographic voor meer overzicht op en verbinding met de grote diversiteit van techniekprojecten en initiatieven. Met de infographic kom je meer te weten van verschillende projecten door op het icoontje te klikken voor meer informatie. In dit veld zijn een (paar) link(s) opgenomen naar sites of andere plaatsen voor contactgegevens van initiatiefnemers. Het voornemen is om jaarlijks twee keer de infographic te actualiseren omdat het een moment opname is. Nieuwe initiatieven ontstaan vaak spontaan en anderzijds lopen projecten af.


Smart Building en Duurzaam Dichterbij Rivierenland

Op 19 februari ’19 waren op uitnodiging van Platform Techniek Rivierenland een kleine dertig personen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid bijeen bij Regio Rivierenland om te spreken over nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Naast de energietransitie en hoe daar als ondernemers en onderwijs op in te spelen, werd ook gesproken over de opzet en mogelijkheden van een nieuwe MBO 4 opleiding bij ROC Rivor: Smart Building Rivierenland. Stefan van Tongeren en Wim van Beuzekom van Het Nieuwe Wonen Rivierenland lieten zien hoe groot de opgave is om een kleine 100.000 woningen los van het gas te maken. Dit tegen de achtergrond dat deze omzetting in de afgelopen jaren nog maar bij ca. driehonderd woningen is gerealiseerd. Onbekendheid bij burgers en bedrijven en een grote diversiteit aan oplossingen lijken aanwijsbare oorzaken. Het is duidelijk dat er in de gebouwde omgeving flinke veranderingen op stapel staan terwijl ‘gewone’ verbouwingen en onderhoud door moeten blijven gaan. Voor bedrijven in de sector is er veel werk en moeten keuzes worden gemaakt. In Rivierenland zijn veel kleinschalige installatie/elektro bedrijven waarvan ca. honderd lid van de branche organisatie en waarvan een tiental met energietransitie aan de slag zal gaan, aldus Berthold van Benthem van Techniek Nederland. Steeds minder leerlingen kiezen voor bouw of techniek terwijl er prachtige mogelijkheden liggen voor werk, carrière en geld verdienen en om bijdrage te leveren aan het energietransitie proces.


Brainbuddies Ophemert wint First LEGO League Rivierenland 2017

Op de vrijdagmiddag en –avond van 24 november was bij ORS Lek en Linge VMBO Culemborg een intensieve wedloop gaande tussen twaalf teams om verschillende prijzen te winnen. De Champions Award- winnaar die op alle drie de jury-onderdelen het hoogste scoorde, werd het Brainbuddies team onder leiding van coach Elie van Mook van Alien Automatisering in Ophemert. De teamleden komen van verschillende scholen en hebben zich in hun vrije tijd op deze finale voorbereid. Het team had binnen het thema HYDRO DYNAMICS een prachtige oplossing gevonden om drukverlies in waterleidingen om te zetten in bruikbare energie. Het was de derde keer dat dit team deelnam aan een First Lego League Regiofinale en met groot enthousiasme gaat het zaterdag 3 februari 2018 in Leeuwarden, Regio Rivierenland vertegenwoordigen op de Benelux-finale.


Gastlessen, zó geregeld aanvulling op BètaTech Event

De site ‘Gastlessen, zó geregeld’ is een handige aanvulling op het BètaTech event waardoor techniek- en bèta docenten, decanen en medewerkers van technische bedrijven elkaar eenvoudig kunnen vinden voor het organiseren van gastlessen en bedrijfsbezoeken.


Rivierenland vol in actie bij FLL Benelux finale in Zwolle

Begin februari '17 nam het Robanimos team van Gomarus Gorinchem als winnaar van de FLL regiofinale Rivierenland deel aan de Benelux finale in Zwolle. Ze wonnen deze keer geen prijs maar waren met hun gele stropdassen opvallend aanwezig.


Hydro Dynamics FLL thema 2017/18


Laatst verzonden nieuwsbrief

Lees hier de laatst verzonden nieuwsbrief


 
Meer nieuwsberichten lezen? Ga naar het nieuwsarchief.

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van Platform Techniek Rivierenland ontvangen? Laat uw gegevens achter via het onderstaande formulier.

Voornaam:*
Achternaam:*
Organisatie/bedrijf:*
Email adres:*

Uitschrijven nieuwsbrief

 Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Uitschrijven

E-mailadres